0034-604 137 319
info@spanjeemigratie.com

Inschrijven Spanje

Alles over Spanje

Laten we beginnen te vertellen de de verschillende redenen om u in Spanje in te schrijven.
Empadronamiento
Residencia

Wat is het Empadronamiento.

Laten we beginnen met wat het Empadronamiento eigenlijk is. Empadronamiento is beter bekend onder de afgekorte versie: Padron. Maar wat is de Padron nou eigenlijk?
Het padronamiento is een cerificaat van inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente waar u verblijft.

Wanneer en hoe te registreren.

Indien u als EU staatsburger langer als 3 maanden in Spanje verblijft bent u verplicht zich te registeren in de gemeente waar u verblijft.
Deze inschrijving dient ervoor om te zorgen dat de facilieiten in de gemeente waar u verblijft berekend worden op het aantal inwoners. U kunt u inschrijven in het Padron door langs te gaan op het gemeentehuis in uw woonplaats.
Om u in te schrijven in het register heeft u een bewijs van huisvesting nodig dit kan de huurovereenkomst of de koopakte van uw woning zijn, uw paspoort of id-kaart en indien beschikbaar uw NIE nummer.
Het is belangrijk om te weten dat wanneer u verhuisd u deze wijziging ook moet doorgeven aan uw gemeente. Het aantal inwoners van uw gemeente die geregistreerd zijn wordt namelijk gebruikt om de openbare faciliteiten te berekenen die een dorp of stad nodig heeft.

Wat is de Residencia.

Wat is de Residencia nou precies. De Residencia heet om volledig te zijn: Certificado de registro de ciudano de la Unión.
De residencia is voor mensen die emigreren naar Spanje. Bent u van plan om langer als 3 maanden in Spanje te gaan wonen dan bent u verplicht uw residencia aan te vragen. Om uw Residencia aan te vragen bent u verplicht zich uit te schrijven in uw vorige woonland en u in te schrijven in de gemeente waar u nu woont. Zodra u zich registreert voor de residencia bent u officieel inwoner van Spanje. De eerst uitgereikte Residencia is altijd een tijdelijke voor de duur van 5 jaar. Na deze 5 jaar bent u permanent resident.

Wanneer en hoe de Residencia aanvragen.

Uw Residencia kunt u in tegenstelling tot de Padron niet via uw gemeente aanvragen. Deze gaat net zoals uw NIE aanvraag via de Policia Nacional. Na het maken van een afspraak dient u de volgende formulieren in te vullen Modelo 790 Codigo 012. Met het ingevulde formulier Modelo 790 dient u naar de bank te gaan voor de betaling van €12.00 (in 2020).
Om uw Residencia aan te vragen heeft u de volgende documenten nodig.

  • Ingevuld formulier Modelo EX 18
  • Bewijs van betaling leges, Modelo 790
  • Recente pasfoto 
  • Contract, salaris en vida laboral
  • Zelfstandige: belastingaangifte laatste trimester (declaración modelo 130)
  • Inschrijvingsbewijs van uw Spaanse gemeente (Empadronamiento)
  • Bewijs van inkomsten: bankafschrift met periodieke stortingen van maandelijks inkomen/pensioen/uitkering of het bewijs van uitkeringsinstatie of werkgever van gegarandeerde maandelijkse inkomsten
  • Verzekeringsbewijs: particuliere verzekeringspolis of certificado Seguridad Social
  • Internationaal uitreksel huwelijksakte/geregistreerd partnerschap niet ouder dan 3 maanden
  • Internationaal Uitreksel geboorteakte van de kinderen die geregistreerd worden

Belangrijk om te weten bij de aanvraag van uw Residencia is dat per regio de benodigde papieren kunnen verschillen.
U dient te allen tijde te zorgen dat u de originele documenten en een kopie bij u heeft.
Meestal ontvangt u direct uw Residencia kaart.
Heeft u nog geen NIE nummer dan krijgt u bij uw Residencia aanvraag direct uw NIE nummer toegewezen.